Kunsthaus Bregenz

Berlinde De Bruyckere

18 Apr - 05 Jul 2015

Dexter Sinister

18 Apr - 05 Jul 2015

Per Kirkeby

27 Feb - 25 Oct 2015

Rosemarie Trockel

24 Jan - 06 Apr 2015

Jeff Wall

18 Oct 2014 - 11 Jan 2015

Hannah Weinberger

18 Oct 2014 - 11 Jan 2015

Miriam Prantl

27 Sep 2014 - 11 Jan 2015

Richard Prince

19 Jul - 05 Oct 2014

Maria Eichhorn

10 May - 06 Jul 2014

New Acquisitions from Ai Weiwei to Zobernig

22 Feb 2014 - 02 Feb 2015

Pascale Marthine Tayou

25 Jan - 27 Apr 2014

Gerry Bibby | Juliette Blightman

25 Jan - 27 Apr 2014

Barbara Kruger

19 Oct 2013 - 12 Jan 2014

Dora García

19 Oct 2013 - 12 Jan 2014

Gabriel Orozco

13 Jul - 06 Oct 2013

Wade Guyton, Guyton\Walker, Kelley Walker

27 Apr - 30 Jun 2013

On the Move

27 Apr - 30 Jun 2013

Love Is Colder Than Capital

02 Feb - 14 Apr 2013

Andy Warhol

02 Feb - 14 Apr 2013

Andreas Siekmann

21 Jan - 14 Apr 2013

Florian Pumhösl

26 Oct 2012 - 20 Jan 2013

Nairobi — A State of Mind

26 Oct 2012 - 20 Jan 2013

Ed Ruscha

07 Jul - 14 Oct 2012

Summer Academy

07 Jul - 14 Oct 2012

Architectural Models by Peter Zumthor

23 Jun - 28 Oct 2012

Ulrike Müller

21 May - 24 Jun 2012

Danh Võ

21 Apr - 24 Jun 2012

Yvonne Rainer

04 Feb - 09 Apr 2012

Enduring Value? Cooperation ›springerin‹

04 Feb - 09 Apr 2012

Valie Export / Archive

29 Oct 2011 - 22 Jan 2012